Ελεγκτής βάρους με προστασία  IP67-IP69K για πολύ δύσκολο περιβάλλον
παραγωγής με εύκολη συντήρηση και καθαρισμό για προϊόντα από 0,5γρ. έως 60 kg.
Ταχύτητα έως 70τεμ/ λεπτό