Ετικετέζα για ταχύτητες μέχρι 50 m/min, μικρή σε μέγεθος,
προσιτή σε τιμή για εύκολη προσαρμογή σε γραμμές συσκευασίας.
Επικόλληση ετικετών ύψους 100 mm-200mm