Σύστημα για περιμετρική επικόλληση σε φιαλίδια
και αμπούλες με ταχύτητα έως 250 τεμ/ λεπτό