Σύστημα για φιαλίδια και αμπούλες με ταχύτητα έως 150 tem/ λεπτό.