Ειδικά συστήματα ετικεταρίσματος (custom made)
που μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.