Περιμετρική Επικόλληση (Wraparound).
Ιδανική για την εφαρμογή ετικετών σε κυλινδρικές συσκευασίες με ταχύτητες
από 80 έως 200 τεμ/λεπτό και έως  300 τεμ/λεπτό  με ειδικές τροποποιήσεις.