Ιδιαίτερα οικονομικό και απλό σύστημα επικόλλησης
ετικέτας με ιμάντα για επίπεδη επικόλληση.
Διαμορφώνεται ανάλογα για τις ανάγκες  σας
(για επάνω, κάτω,
πλευρική επικόλληση).