Ιδιαίτερα οικονομικό και απλό σύστημα επικόλλησης ετικέτας
με ιμάντα για κυλινδρικά προϊόντα.