Ετικετάρισμα

Μαρκάρισμα

Κωδικοποίηση

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ , Lit-Solutions

Στην L.I.T Solutions αποκτάτε αξιόπιστους συνεργάτες που αναλαμβάνουν την μελέτη και τον σχεδιασμό των αναγκών σας και προτείνουν λύσεις.

Κύριος γνώμονάς μας είναι η υψηλή απόδοση των μηχανημάτων μας, η εύκολη λειτουργία τους και η αξιοπιστία.

Με μία σειρά αξιόλογων συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού όπως Leibinger, Αltech, Eidos, HS Automatic, Drorys, Auxiemba, Sfob Pharma, Mecamarc, Pacbro, Nemesis αντιπροσωπεύουμε μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών που εγγυώνται αξιόπιστη λειτουργία σε μικρές ή μεγάλες γραμμές παραγωγής.

Πελάτες μας είναι βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων, ποτών, χημικών, καλωδίων, σωλήνων, μετάλλων, πλαστικών, χαρτιών, κεραμικών.Στόχος

Στόχος μας είναι η καλυτέρευση, ο εκσυγχρονισμός και η διαμόρφωση της συσκευασίας μέσω της καινοτομίας , η καλυτέρευση της ποιότητας και η απλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας όπως επίσης η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Follow us

   

Εφαρμογές

Αναζήτηση

WebLiVE Design Studios